2020-06-03 16:19:47# 150. lþ.#F 113.#4. fundur. Stimpilgjald., til 16:20:59| A gert 24 11:31
[prenta uppsett í dálka] 113. fundur, 150. lþ.

Stimpilgjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 569. mál (gjaldstofn og helmingsafsláttur). --- Þskj. 935, nál. 1562.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:20]

1. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1562 samþ. með 54 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

3. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.