2020-06-09 14:41:06# 150. lþ.#F 115.#10. fundur. Uppbygging og rekstur fráveitna., til 14:43:18| A gert 10 10:15
[prenta uppsett í dálka] 115. fundur, 150. lþ.

Uppbygging og rekstur fráveitna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 776. mál (átak í fráveitumálum). --- Þskj. 1355, nál. 1623.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:41]

Brtt. í nál. 1623 samþ. með 58 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 58 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 59 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.