Útbýting 150. þingi, 118. fundi 2020-06-16 12:31:41, gert 2 9:23

Lækkun lífeyristökualdurs tiltekinna starfshópa, 652. mál, svar fjmrh., þskj. 1716.

Málefni innflytjenda, 457. mál, nál. m. brtt. meiri hluta velferðarnefndar, þskj. 1684.