Útbýting 150. þingi, 118. fundi 2020-06-16 16:00:22, gert 2 9:23

Eignarhald erlendra aðila í sjávarútvegsfyrirtækjum, 539. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 1720.

Samningar samkvæmt lögum um opinber fjármál, 687. mál, svar forsrh., þskj. 1708.