Útbýting 150. þingi, 127. fundi 2020-06-25 11:01:44, gert 9 11:37

Lyfjalög, 390. mál, frhnál. meiri hluta velferðarnefndar, þskj. 1856.

Lögbundin verkefni Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, 821. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 1782.