Útbýting 150. þingi, 127. fundi 2020-06-25 13:31:36, gert 9 11:37

Lögbundin verkefni Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins, 820. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 1783.

Sjúkratryggingar, 701. mál, nál. m. brtt. meiri hluta velferðarnefndar, þskj. 1839.

Tekjuskattur, 27. mál, nál. m. brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1854.

Tekjuskattur, 34. mál, nál. m. brtt. meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1855.

Veiting ríkisborgararéttar, 957. mál, frv. allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 1858.