Útbýting 150. þingi, 127. fundi 2020-06-25 17:53:09, gert 9 11:37

Árleg losun gróðurhúsalofttegunda og kolefnisbinding árið 2019, 958. mál, fsp. SMc, þskj. 1860.

Ferðakostnaður þingmanna, 959. mál, fsp. JÞÓ, þskj. 1862.

Fjáraukalög 2020, 841. mál, nál. 1. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 1864; breytingartillaga ÁÓÁ o.fl., þskj. 1865.

Lögbundin verkefni Vinnumálastofnunar, 856. mál, svar fél.- og barnmrh., þskj. 1784.

Mótun stefnu sem eflir fólk af erlendum uppruna til þátttöku í samfélaginu, 38. mál, nál. velferðarnefndar, þskj. 1861.

Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga, 446. mál, nál. m. brtt. meiri hluta velferðarnefndar, þskj. 1857; nál. minni hluta velferðarnefndar, þskj. 1859.

Samkeppnislög, 610. mál, nál. 1. minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1863.