Útbýting 150. þingi, 133. fundi 2020-08-28 13:30:50, gert 31 7:51

Lögbundin verkefni á málefnasviði ráðherra, 817. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 2058.

Ráðningar einstaklinga með skerta starfsgetu, 954. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 2057.