Útbýting 150. þingi, 134. fundi 2020-09-02 15:01:21, gert 3 9:14

Útbýtt utan þingfundar 1. sept.:

Fjöldi umsókna um starfsleyfi, 860. mál, svar fél.- og barnmrh., þskj. 2060.

Húsnæðismál, 926. mál, nál. meiri hluta velferðarnefndar, þskj. 2064; breytingartillaga meiri hluta velferðarnefndar, þskj. 2065.

Hækkun launa yfirlögregluþjóna og föst yfirvinna, 626. mál, svar fjmrh., þskj. 2062.

Lögbundin verkefni Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, 851. mál, svar fél.- og barnmrh., þskj. 2061.

Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun, 993. mál, frv. atvinnuveganefndar, þskj. 2066.

Ráðningar einstaklinga með skerta starfsgetu, 947. mál, svar heilbrrh., þskj. 2063.

Strandveiðar árið 2020, 992. mál, fsp. IngS, þskj. 2059.

Útbýtt á fundinum:

Húsnæðismál, 926. mál, nál. 1. minni hluta velferðarnefndar, þskj. 2067; nál. 2. minni hluta velferðarnefndar, þskj. 2068.