Útbýting 150. þingi, 136. fundi 2020-09-03 15:32:55, gert 4 9:47

Breyting á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu 2018--2022, 968. mál, nál. 1. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 2089; nál. 2. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 2090.

Húsnæðismál, 926. mál, breytingartillaga HSK, þskj. 2086.

Ráðningar einstaklinga með skerta starfsgetu, 953. mál, svar fél.- og barnmrh., þskj. 2083.

Samstarfsnefnd Alþingis og þjóðkirkjunnar, 990. mál, svar fors., þskj. 2084.

Skráning raunverulegra eigenda, 999. mál, stjfrv. (ferðam.- og iðnrh.), þskj. 2091.

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 998. mál, frv. meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 2087.