Útbýting 150. þingi, 3. fundi 2019-09-12 10:34:41, gert 4 13:36

Auðlindir og auðlindagjöld, 21. mál, þáltill. SPJ o.fl., þskj. 21.

Lögreglulög, 68. mál, frv. KGH o.fl., þskj. 68.

Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll, 67. mál, þáltill. VilÁ o.fl., þskj. 67.