Útbýting 150. þingi, 3. fundi 2019-09-12 14:04:19, gert 4 13:36

Almannatryggingar, 72. mál, frv. GIK og IngS, þskj. 72.

Almannatryggingar, 74. mál, frv. IngS og GIK, þskj. 74.

Árangurstenging kolefnisgjalds, 75. mál, þáltill. BLG o.fl., þskj. 75.

Hagsmunafulltrúi aldraðra, 69. mál, þáltill. IngS og GIK, þskj. 69.

Rannsóknir á þunglyndi meðal eldri borgara, 22. mál, þáltill. ÁÓÁ o.fl., þskj. 22.

Stafræn endurgerð íslensk prentmáls vegna þingsályktunar nr. 20/148, 95. mál, skýrsla menntmrh., þskj. 95.

Undirritun og fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnum, 70. mál, þáltill. SÞÁ o.fl., þskj. 70.