Útbýting 150. þingi, 3. fundi 2019-09-12 18:21:08, gert 4 13:36

Afnám vasapeningafyrirkomulags, 76. mál, þáltill. IngS og GIK, þskj. 76.

Almannatryggingar, 77. mál, frv. BLG o.fl., þskj. 77.

Almannatryggingar, 83. mál, frv. IngS og GIK, þskj. 83.

Ársreikningar og hlutafélög, 82. mál, frv. BLG o.fl., þskj. 82.

Barnaverndarlög og almenn hegningarlög, 87. mál, frv. SilG o.fl., þskj. 87.

Bygging hátæknisorpbrennslustöðvar, 86. mál, þáltill. KGH o.fl., þskj. 86.

Eignir og tekjur landsmanna árið 2018, 97. mál, fsp. LE, þskj. 97.

Fiskistofa, 71. mál, frv. IngS og GIK, þskj. 71.

Framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum 2020--2023, 102. mál, stjtill. (forsrh.), þskj. 102.

Greiðsla ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota, 85. mál, frv. IngS og GIK, þskj. 85.

Hjúskaparlög, 79. mál, frv. AIJ o.fl., þskj. 79.

Jafnræði við launasetningu ólíkra starfsstétta hjá hinu opinbera, 98. mál, fsp. ÞorstV, þskj. 98.

Kjötrækt, 78. mál, þáltill. BLG o.fl., þskj. 78.

Kosningar til Alþingis, 81. mál, frv. BLG o.fl., þskj. 81.

Mat á umhverfisáhrifum, 90. mál, frv. IngS og GIK, þskj. 90.

Málefni aldraðra, 63. mál, frv. ÓGunn o.fl., þskj. 63.

Mótun efnahagslegra hvata til að efla ræktun orkujurta á Íslandi, 44. mál, þáltill. SilG o.fl., þskj. 44.

Óháð úttekt á Landeyjahöfn, 84. mál, þáltill. PállM o.fl., þskj. 84.

Skráning einstaklinga, 101. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 101.

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 99. mál, frv. HKF o.fl., þskj. 99.

Stofnun þings kjörinna fulltrúa innan Sameinuðu þjóðanna, 52. mál, þáltill. SMc o.fl., þskj. 52.

Tekjuskattur, 89. mál, frv. ÓBK o.fl., þskj. 89.

Tekjuskattur, 96. mál, frv. ÓBK o.fl., þskj. 96.

Undirritun og fullgilding þriðju valfrjálsu bókunarinnar við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 73. mál, þáltill. BLG o.fl., þskj. 73.

Utanríkisþjónusta Íslands, 80. mál, frv. BLG o.fl., þskj. 80.

Vextir og verðtrygging, 13. mál, frv. ÓÍ o.fl., þskj. 13.

Virðisaukaskattur, 10. mál, frv. ÓBK o.fl., þskj. 10.