Útbýting 150. þingi, 8. fundi 2019-09-23 18:23:29, gert 27 8:10

Kostnaður Landsvirkjunar vegna sæstrengs, 141. mál, fsp. ÞorS, þskj. 141.

Mengun skemmtiferðaskipa, 143. mál, fsp. AFE, þskj. 143.

Opinber fjármál, 145. mál, frv. BLG, þskj. 145.

Ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu og Evrópska efnahagssvæðinu, 142. mál, stjfrv. (utanrrh.), þskj. 142.

Sala á ríkisjörðum, 144. mál, fsp. AKÁ, þskj. 144.