Útbýting 150. þingi, 15. fundi 2019-10-09 19:40:10, gert 11 15:42

Útgjöld og notkun á almennum og sérsmíðuðum hugbúnaði hjá ráðuneytinu og undirstofnunum, 108. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 200.