Útbýting 150. þingi, 25. fundi 2019-10-24 13:00:31, gert 8 14:26

Almannatryggingar, 294. mál, frv. GIK og IngS, þskj. 330.

Aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum, 292. mál, þáltill. IngS og GIK, þskj. 328.

Losun gróðurhúsalofttegunda frá ökutækjum og alþjóðlegar skuldbindingar, 290. mál, fsp. BLG, þskj. 326.

Ráðstöfun Byggðastofnunar á aflaheimildum, 295. mál, fsp. IngS, þskj. 333.

Sýslumannsembætti, 289. mál, fsp. KGH, þskj. 325.

Umhverfistölfræði bílaflotans, 291. mál, fsp. BLG, þskj. 327.