Útbýting 150. þingi, 47. fundi 2019-12-17 15:18:55, gert 4 11:54

Forgangsvegir, endurbygging stofnleiða og lagningu bundins slitlags á tengivegi, 296. mál, svar samgrh., þskj. 785.