Útbýting 150. þingi, 48. fundi 2019-12-17 16:54:29, gert 18 11:7

Fjáraukalög 2019, 364. mál, þskj. 726.

Framkvæmd laga um fasteignalán til neytenda, 508. mál, fsp. JÞÓ, þskj. 819.

Fæðingar- og foreldraorlof, 393. mál, breytingartillaga ÓGunn o.fl., þskj. 825.

Lagarök, lögskýringarsjónarmið og lögskýringargögn til grundvallar útgáfu reglugerðar, 388. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 824.

Tollalög o.fl., 245. mál, þskj. 620.

Vegaframkvæmdir í Finnafirði, 351. mál, svar samgrh., þskj. 797.

Vesturlína og Dýrafjarðargöng, 509. mál, fsp. LRM, þskj. 823.