Útbýting 150. þingi, 48. fundi 2019-12-17 17:15:43, gert 18 11:7

Fæðingar- og foreldraorlof, 393. mál, breytingartillaga AIJ, þskj. 826.

Raforkuflutningur í Finnafirði, 353. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 827.