Dagskrá 150. þingi, 127. fundi, boðaður 2020-06-25 11:00, gert 9 11:37
[<-][->]

127. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis fimmtudaginn 25. júní 2020

kl. 11 árdegis.

---------

 1. Heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu, stjfrv., 735. mál, þskj. 1277, nál. 1648 og 1666. --- Frh. 2. umr.
 2. Samvinnuverkefni um samgönguframkvæmdir, stjfrv., 662. mál, þskj. 1122, nál. 1739, 1742 og 1743. --- 2. umr.
 3. Almannatryggingar, stjfrv., 437. mál, þskj. 1465, brtt. 1834. --- 3. umr.
 4. Heilbrigðisþjónusta, stjfrv., 439. mál, þskj. 1710, brtt. 1755. --- 3. umr.
 5. Orkusjóður, stjfrv., 639. mál, þskj. 1668, nál. 1800. --- 3. umr.
 6. Hollustuhættir og mengunarvarnir, stjfrv., 436. mál, þskj. 600, nál. 1696. --- 2. umr.
 7. Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skráning raunverulegra eigenda, stjfrv., 709. mál, þskj. 1217, nál. 1694, brtt. 1695. --- 2. umr.
 8. Ársreikningar og endurskoðendur og endurskoðun, stjfrv., 721. mál, þskj. 1244, nál. 1707. --- 2. umr.
 9. Lyfjalög, stjfrv., 390. mál, þskj. 523, nál. 1721, frhnál. 1856, brtt. 1722, 1733 og 1750. --- 2. umr.
 10. Málefni innflytjenda, stjfrv., 457. mál, þskj. 644, nál. 1684. --- 2. umr.
 11. Samkeppnislög, stjfrv., 610. mál, þskj. 1029, nál. 1732. --- 2. umr.
 12. Svæðisbundin flutningsjöfnun, stjfrv., 734. mál, þskj. 1269, nál. 1737, brtt. 1740. --- 2. umr.
 13. Félög til almannaheilla, stjfrv., 181. mál, þskj. 182, nál. 1799. --- 2. umr.
 14. Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, stjfrv., 665. mál, þskj. 1129, nál. 1749. --- 2. umr.
 15. Félagslegur viðbótarstuðningur við aldraða, stjfrv., 666. mál, þskj. 1130, nál. 1836. --- 2. umr.
 16. Breyting á ýmsum lögum á sviði sjávarútvegs, fiskeldis, lax- og silungsveiði vegna einföldunar regluverks og stjórnsýslu, stjfrv., 713. mál, þskj. 1221, nál. 1801. --- 2. umr.
 17. Breyting á ýmsum lögum er varða eignarráð og nýtingu fasteigna, stjfrv., 715. mál, þskj. 1223, nál. 1763. --- 2. umr.
 18. Utanríkisþjónusta Íslands, stjfrv., 716. mál, þskj. 1227, nál. 1802. --- 2. umr.
 19. Loftslagsmál, stjfrv., 718. mál, þskj. 1229, nál. 1752, brtt. 1753. --- 2. umr.
 20. Hollustuhættir og mengunarvarnir, stjfrv., 720. mál, þskj. 1238, nál. 1756 og 1757. --- 2. umr.
 21. Atvinnuleysistryggingar, stjfrv., 812. mál, þskj. 1426, nál. 1758. --- 2. umr.
 22. Þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, stjfrv., 838. mál, þskj. 1475, nál. 1759. --- 2. umr.
 23. Fjáraukalög 2020, stjfrv., 841. mál, þskj. 1488, nál. 1771, brtt. 1772, 1773 og 1774. --- 2. umr.
 24. Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, stjfrv., 843. mál, þskj. 1490, nál. 1745. --- 2. umr.
 25. Virðisaukaskattur, frv., 939. mál, þskj. 1754. --- 1. umr.
 26. Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun og ríkisábyrgðir, frv., 944. mál, þskj. 1798. --- 1. umr. Ef leyft verður.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Heilsuspillandi efni í svefnvörum, fsp., 881. mál, þskj. 1540.
 2. Fjöldi umsókna um starfsleyfi, fsp., 859. mál, þskj. 1514.
 3. Afbrigði um dagskrármál.