Fundargerð 150. þingi, 15. fundi, boðaður 2019-10-09 23:59, stóð 17:44:46 til 19:40:40 gert 10 8:52
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

15. FUNDUR

miðvikudaginn 9. okt.,

að loknum 14. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[17:44]

Horfa


Meðferð sakamála, 3. umr.

Stjfrv., 170. mál (sala haldlagðra og kyrrsettra eigna og muna o.fl.). --- Þskj. 211.

Enginn tók til máls.

[17:45]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 213).


Skráningarskylda félaga til almannaheilla með starfsemi yfir landamæri, 3. umr.

Stjfrv., 190. mál. --- Þskj. 212.

Enginn tók til máls.

[17:46]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 214).


Gjaldfrjálsar krabbameinsmeðferðir, fyrri umr.

Þáltill. AKÁ o.fl., 37. mál. --- Þskj. 37.

[17:46]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og velfn.


Niðurfelling ábyrgða á eldri námslánum, fyrri umr.

Þáltill. LE o.fl., 179. mál. --- Þskj. 180.

[18:09]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og allsh.- og menntmn.


Ávana- og fíkniefni, 1. umr.

Frv. HallM o.fl., 23. mál. --- Þskj. 23.

[18:19]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og velfn.


Útlendingar, 1. umr.

Frv. HKF o.fl., 94. mál (réttur barna til dvalarleyfis). --- Þskj. 94.

[18:54]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allsh.- og menntmn.


Almannatryggingar, 1. umr.

Frv. IngS og GIK, 135. mál (fjárhæð bóta). --- Þskj. 135.

[19:02]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og velfn.


Tekjuskattur, 1. umr.

Frv. ÓBK o.fl., 96. mál (félög undanskilin fjármagnstekjuskatti). --- Þskj. 96.

[19:28]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og efh.- og viðskn.


Upplýsingamiðlun um heimilisofbeldismál, fyrri umr.

Þáltill. SilG o.fl., 116. mál. --- Þskj. 116.

[19:35]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og allsh.- og menntmn.

[19:40]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 9. og 11. mál.

Fundi slitið kl. 19:40.

---------------