Fundargerð 150. þingi, 61. fundi, boðaður 2020-02-20 10:30, stóð 10:31:55 til 14:41:14 gert 21 10:1
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

61. FUNDUR

fimmtudaginn 20. febr.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Frestun á skriflegum svörum.

Kostnaður við hjúkrunar- og bráðarými. Fsp. AKÁ, 533. mál. --- Þskj. 883.

[10:31]

Horfa

[10:32]

Útbýting þingskjala:


Óundirbúinn fyrirspurnatími.

[10:33]

Horfa


Sala upprunavottorða.

[10:33]

Horfa

Spyrjandi var Inga Sæland.


Bygging nýrra höfuðstöðva Landsbankans.

[10:40]

Horfa

Spyrjandi var Birgir Þórarinsson.


Málefni ferðaþjónustunnar.

[10:47]

Horfa

Spyrjandi var Albertína Friðbjörg Elíasdóttir.


Leiðrétting á lögum um almannatryggingar.

[10:55]

Horfa

Spyrjandi var Björn Leví Gunnarsson.


Efnahagsmál.

[11:00]

Horfa

Spyrjandi var Þorsteinn Víglundsson.


Sérstök umræða.

Stuðningur við rannsóknir og nýsköpun utan höfuðborgarsvæðisins.

[11:07]

Horfa

Málshefjandi var Albertína Friðbjörg Elíasdóttir.

[Fundarhlé. --- 11:51]


Afturköllun þingmáls.

[12:02]

Horfa

Forseti tilkynnti að 336. mál hefði verið kallað aftur.


Íslenskur ríkisborgararéttur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 252. mál. --- Þskj. 273, nál. 948.

[12:03]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 389. mál (EES-reglur). --- Þskj. 522, nál. 950.

[12:14]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Lýsing verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 451. mál. --- Þskj. 627, nál. 920.

[12:15]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Leiga skráningarskyldra ökutækja, frh. 2. umr.

Stjfrv., 386. mál (stjórnvaldssektir). --- Þskj. 499, nál. 955 og 975.

[12:17]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga, frh. 2. umr.

Frv. allsherjar- og menntamálanefndar, 555. mál (þagnarskylda persónuverndarfulltrúa). --- Þskj. 914.

[12:27]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og allsh.- og menntmn.


Stimpilgjald, 1. umr.

Stjfrv., 569. mál (gjaldstofn og helmingsafsláttur). --- Þskj. 935.

[12:30]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og efh.- og viðskn.


Tekjuskattur, 1. umr.

Stjfrv., 594. mál (milliverðlagning). --- Þskj. 973.

[12:43]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og efh.- og viðskn.

[Fundarhlé. --- 12:49]


Vísun máls til nefndar.

[13:33]

Horfa

Forseti tilkynnti að 109. mál sem vísað var til allsherjar- og menntamálanefndar á 59. fundi hefði átt að fara til utanríkismálanefndar.

[13:33]

Útbýting þingskjala:


Aukið lýðræði og gagnsæi í lífeyrissjóðum, fyrri umr.

Þáltill. IngS og GIK, 292. mál. --- Þskj. 328.

[13:34]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og efh.- og viðskn.


Sjúkratryggingar, 1. umr.

Frv. ÞKG o.fl., 298. mál (endurgreiðsla kostnaðar). --- Þskj. 336.

[13:44]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og velfn.


Dómtúlkar, fyrri umr.

Þáltill. AKÁ o.fl., 307. mál. --- Þskj. 348.

[14:09]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og allsh.- og menntmn.


Heilbrigðisþjónusta og málefni aldraðra, 1. umr.

Frv. ÓGunn o.fl., 323. mál (réttur til einbýlis á öldrunarstofnunum). --- Þskj. 366.

[14:15]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og velfn.


Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið, 1. umr.

Frv. BirgÞ o.fl., 325. mál (notkun fána á byggingum). --- Þskj. 368.

[14:28]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og stjórnsk.- og eftirln.

[14:40]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 13.--15. mál.

Fundi slitið kl. 14:41.

---------------