Fundargerð 150. þingi, 118. fundi, boðaður 2020-06-16 12:30, stóð 12:30:38 til 23:50:42 gert 18 8:6
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

118. FUNDUR

þriðjudaginn 16. júní,

kl. 12.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Mannabreytingar í nefndum.

[12:30]

Horfa

Forseti tilkynnti að Jón Þór Ólafsson tæki sæti aðalmanns í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd en Þórhildur Sunna Ævardóttir yrði varamaður. Þórhildur Sunna Ævardóttir yrði aðalmaður í atvinnuveganefnd en Jón Þór Ólafsson varamaður.


Tilhögun þingfundar.

[12:31]

Horfa

Forseti tilkynnti að hlé yrði gert frá kl. hálfþrjú til fjögur.

[12:31]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[12:32]

Horfa

Umræðu lokið.


Tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar, 3. umr.

Stjfrv., 814. mál. --- Þskj. 1709.

Enginn tók til máls.

[13:05]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1724).


Fimm ára samgönguáætlun 2020--2024, frh. síðari umr.

Stjtill., 434. mál. --- Þskj. 598, nál. 1685, 1686 og 1687, brtt. 1688.

og

Samgönguáætlun fyrir árin 2020--2034, frh. síðari umr.

Stjtill., 435. mál. --- Þskj. 599, nál. 1685, 1686 og 1687, brtt. 1689 og 1690.

[13:08]

Horfa

[Fundarhlé. --- 14:25]

[16:00]

Horfa

[16:00]

Útbýting þingskjala:

[19:01]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:02]

[20:03]

Horfa

Umræðu frestað.

[22:03]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 5.--8. mál.

Fundi slitið kl. 23:50.

---------------