Fundargerð 150. þingi, 121. fundi, boðaður 2020-06-20 10:30, stóð 10:30:07 til 19:11:22 gert 22 8:11
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

121. FUNDUR

laugardaginn 20. júní,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Varamaður tekur þingsæti.

[10:30]

Horfa

Forseti tilkynnti að Orri Páll Jóhannsson tæki sæti Svandísar Svavarsdóttur, 2. þm. Reykv. s.

[10:30]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 10:31]


Afbrigði um dagskrármál.

[11:00]

Horfa


Fimm ára samgönguáætlun 2020--2024, frh. síðari umr.

Stjtill., 434. mál. --- Þskj. 598, nál. 1685, 1686 og 1687, brtt. 1688.

og

Samgönguáætlun fyrir árin 2020--2034, frh. síðari umr.

Stjtill., 435. mál. --- Þskj. 599, nál. 1685, 1686 og 1687, brtt. 1689 og 1690.

[11:01]

Horfa

Umræðu frestað.

[19:10]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 3.--12. mál.

Fundi slitið kl. 19:11.

---------------