Fundargerð 150. þingi, 126. fundi, boðaður 2020-06-24 11:00, stóð 11:00:18 til 22:01:08 gert 25 7:54
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

126. FUNDUR

miðvikudaginn 24. júní,

kl. 11 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[11:00]

Útbýting þingskjala:


Heimild til að stofna opinbert hlutafélag um uppbyggingu samgönguinnviða á höfuðborgarsvæðinu, frh. 2. umr.

Stjfrv., 735. mál. --- Þskj. 1277, nál. 1648 og 1666.

[11:02]

Horfa

[Fundarhlé. --- 12:45]

[13:59]

Horfa

[13:59]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:01]

[20:00]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 2.--20. mál.

Fundi slitið kl. 22:01.

---------------