Fundargerð 150. þingi, 128. fundi, boðaður 2020-06-26 10:00, stóð 09:59:48 til 19:38:00 gert 29 8:8
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

128. FUNDUR

föstudaginn 26. júní,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

[09:59]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 10:00]

[10:31]

Útbýting þingskjala:


Almannatryggingar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 437. mál (hálfur lífeyrir). --- Þskj. 1465, brtt. 1834.

[10:32]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1876).


Heilbrigðisþjónusta, frh. 3. umr.

Stjfrv., 439. mál (þjónustustig, fagráð o.fl.). --- Þskj. 1710, brtt. 1755.

[10:33]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1877).


Orkusjóður, frh. 3. umr.

Stjfrv., 639. mál. --- Þskj. 1668, nál. 1800.

[10:36]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1878).


Hollustuhættir og mengunarvarnir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 436. mál (viðaukar). --- Þskj. 600, nál. 1696.

[10:41]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps í fasteignum og um réttarstöðu eigenda þeirra.

Beiðni um skýrslu HallM o.fl., 940. mál. --- Þskj. 1765.

[10:43]

Horfa


Tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps í leikskólum og grunnskólum.

Beiðni um skýrslu HallM o.fl., 941. mál. --- Þskj. 1766.

[10:44]

Horfa


Tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps á fasteignum ríkisins.

Beiðni um skýrslu HallM o.fl., 942. mál. --- Þskj. 1767.

[10:44]

Horfa


Samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir, 2. umr.

Stjfrv., 662. mál. --- Þskj. 1122, nál. 1739, 1742 og 1743.

[10:45]

Horfa

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 12:55]

[13:30]

Útbýting þingskjala:


Um fundarstjórn.

Framhald þingstarfa.

[13:31]

Horfa

Málshefjandi var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.


Samvinnuverkefni um vegaframkvæmdir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 662. mál. --- Þskj. 1122, nál. 1739, 1742 og 1743.

[13:57]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lyfjalög, 2. umr.

Stjfrv., 390. mál. --- Þskj. 523, nál. 1721, frhnál. 1856, brtt. 1722, 1733 og 1750.

[16:10]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga, 2. umr.

Stjfrv., 446. mál (stofnanir á málefnasviði heilbrigðisráðherra). --- Þskj. 622, nál. 1857 og 1859.

[17:43]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, 2. umr.

Stjfrv., 665. mál (vinnutími starfsmanna sem veita persónulega notendastýrða aðstoð). --- Þskj. 1129, nál. 1749.

[18:03]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Félagslegur viðbótarstuðningur við aldraða, 2. umr.

Stjfrv., 666. mál. --- Þskj. 1130, nál. 1836.

[18:08]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Atvinnuleysistryggingar, 2. umr.

Stjfrv., 812. mál (skilvirkari framkvæmd). --- Þskj. 1426, nál. 1758.

[18:40]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, 2. umr.

Stjfrv., 838. mál (notendaráð). --- Þskj. 1475, nál. 1759.

[18:47]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Félög til almannaheilla, 2. umr.

Stjfrv., 181. mál. --- Þskj. 182, nál. 1799.

[18:54]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka og skráning raunverulegra eigenda, 2. umr.

Stjfrv., 709. mál (ráðstafanir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka). --- Þskj. 1217, nál. 1694, brtt. 1695.

[19:01]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ársreikningar og endurskoðendur og endurskoðun, 2. umr.

Stjfrv., 721. mál (gagnsæi stærri kerfislega mikilvægra félaga). --- Þskj. 1244, nál. 1707.

[19:09]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, 2. umr.

Stjfrv., 843. mál (mótframlagslán). --- Þskj. 1490, nál. 1745.

[19:18]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Loftslagsmál, 2. umr.

Stjfrv., 718. mál (skuldbindingar og losunarheimildir). --- Þskj. 1229, nál. 1752, brtt. 1753.

[19:26]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[19:35]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 8., 12., 15., 19. og 24.--31. mál.

Fundi slitið kl. 19:38.

---------------