Fundargerð 150. þingi, 137. fundi, boðaður 2020-09-03 23:59, stóð 16:17:41 til 21:04:49 gert 4 10:22
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

137. FUNDUR

fimmtudaginn 3. sept.,

að loknum 136. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[16:17]

Horfa


Breyting á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu 2018--2022, síðari umr.

Stjtill., 968. mál. --- Þskj. 2031, nál. 2088, 2089, 2090 og 2092.

[16:24]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun, 3. umr.

Frv. atvinnuveganefndar, 993. mál (framlenging). --- Þskj. 2066.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Húsnæðismál, 3. umr.

Stjfrv., 926. mál (hlutdeildarlán). --- Þskj. 2081, brtt. 2082 og 2086.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[20:06]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 20:07]


Breyting á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu 2018--2022, frh. síðari umr.

Stjtill., 968. mál. --- Þskj. 2031, nál. 2088, 2089, 2090, 2092 og 2094.

[20:48]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 2095).


Pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun, frh. 3. umr.

Frv. atvinnuveganefndar, 993. mál (framlenging). --- Þskj. 2066.

[20:58]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 2096).


Húsnæðismál, frh. 3. umr.

Stjfrv., 926. mál (hlutdeildarlán). --- Þskj. 2081, brtt. 2082 og 2086.

[21:00]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 2097).

Út af dagskrá var tekið 4. mál.

Fundi slitið kl. 21:04.

---------------