Útbýting 151. þingi, 46. fundi 2021-01-20 15:00:22, gert 25 10:41

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, 456. mál, stjfrv. (fél.- og barnmrh.), þskj. 776.

Almannatryggingar, 458. mál, frv. BLG o.fl., þskj. 778.

Sjúklingatrygging, 457. mál, stjfrv. (heilbrrh.), þskj. 777.