2021-04-20 14:41:01# 151. lþ.#F 81.#7. fundur. Ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur., til 14:43:36| A gert 2 12:46
[prenta uppsett í dálka] 81. fundur, 151. lþ.

Ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 505. mál (endurvinnsla og skilagjald). --- Þskj. 851, nál. 1243.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:41]

Brtt. í nál. 1243,1 samþ. með 46 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1243,2 samþ. með 46 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

6. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.