Útbýting 151. þingi, 82. fundi 2021-04-21 13:02:45, gert 28 15:2

Útbýtt utan þingfundar 20. apríl:

Sóttvarnalög og útlendingar, 747. mál, stjfrv. (heilbrrh.), þskj. 1267.

Útbýtt á fundinum:

Endurhæfingarlífeyrir, 746. mál, fsp. ÁÓÁ, þskj. 1261.

Fjöleignarhús, 748. mál, stjfrv. (fél.- og barnmrh.), þskj. 1270.

Heimild til nýtingar séreignarsparnaðar, 619. mál, svar fjmrh., þskj. 1268.

Innflutningur á osti og kjöti, 385. mál, svar fjmrh., þskj. 1256.

Lagaleg ráðgjöf, 682. mál, svar menntmrh., þskj. 1259.

Lax- og silungsveiði, 345. mál, þskj. 1249.

Ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur, 505. mál, þskj. 1266.

Réttur til atvinnuleysisbóta, 745. mál, fsp. JÞÓ, þskj. 1260.

Skipulagslög, 275. mál, þskj. 1247.