Útbýting 151. þingi, 85. fundi 2021-04-26 19:06:07, gert 21 11:11

Leiðrétting búsetuhlutfalls örorkulífeyrisþega, 757. mál, fsp. HallM, þskj. 1292.

Valfrjáls bókun við alþjóðasamninginn um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, 756. mál, fsp. HHG, þskj. 1291.