2021-05-06 13:50:19# 151. lþ.#F 91.#3. fundur. Brottfall laga um vísitölu byggingarkostnaðar., til 13:52:01| A gert 5 10:23
[prenta uppsett í dálka] 91. fundur, 151. lþ.

Brottfall laga um vísitölu byggingarkostnaðar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 605. mál. --- Þskj. 1032, nál. 1311.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:50]

Brtt. í nál. 1311,1 samþ. með 53 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1311,2 (ný 2. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv.

3. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.