2021-05-17 13:59:30# 151. lþ.#F 96.#2. fundur. Lykilupplýsingaskjöl vegna tiltekinna fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta., til 14:01:27| A gert 18 8:42
[prenta uppsett í dálka] 96. fundur, 151. lþ.

Lykilupplýsingaskjöl vegna tiltekinna fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 641. mál. --- Þskj. 1103, nál. 1394.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:59]

Brtt. í nál. 1394,1 samþ. með 51 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1394,2--3 samþ. með 52 shlj. atkv.

3.--19. gr., svo breyttar, samþ. með 52 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.