Útbýting 151. þingi, 92. fundi 2021-05-10 16:03:40, gert 11 13:23

Afleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrár, 643. mál, nál. m. brtt. meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1393.

Dómar Landsréttar í brotum gegn friðhelgi og nálgunarbanni, 784. mál, fsp. AIJ, þskj. 1390.

Fjölmiðlar, 367. mál, nál. m. brtt. minni hluta allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 1395.

Heimilisofbeldi, 652. mál, svar dómsmrh., þskj. 1374.

Kostnaður vegna rammaáætlunar, 785. mál, fsp. JónG, þskj. 1391.

Lykilupplýsingaskjöl vegna tiltekinna fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta, 641. mál, nál. m. brtt. meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1394.

Viðspyrna við vímuefnavanda og fíkn, 786. mál, þáltill. SPJ o.fl., þskj. 1392.