Útbýting 151. þingi, 96. fundi 2021-05-17 16:51:43, gert 18 8:42

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, 456. mál, nál. m. brtt. meiri hluta velferðarnefndar, þskj. 1441.

Alhliða úttekt á starfsemi vist- og meðferðarheimila á Íslandi, 794. mál, þáltill. OC o.fl., þskj. 1443.

Fjárframlög frá nánar tilgreindum erlendum aðilum., 792. mál, þáltill. ÓÍ o.fl., þskj. 1432.

Lykilupplýsingaskjöl vegna tiltekinna fjárfestingarafurða fyrir almenna fjárfesta, 641. mál, breytingartillaga ÓBK, þskj. 1447.

Ríkisstyrkir til fyrirtækja og stofnana á fræðslumarkaði, 795. mál, fsp. ÞorS, þskj. 1448.

Starfsemi Samkeppniseftirlitsins, 798. mál, beiðni ÓBK o.fl. um skýrslu, þskj. 1451.

Stefna Íslands í málefnum norðurslóða, 750. mál, nál. utanríkismálanefndar, þskj. 1452.

Undanþágur frá EES-gerðum, 796. mál, fsp. SÁA, þskj. 1449.