Útbýting 151. þingi, 97. fundi 2021-05-18 13:03:02, gert 26 9:46

Eignir og tekjur landsmanna árið 2020, 797. mál, fsp. LE, þskj. 1450.

Tímabundin endurgreiðsla virðisaukaskatts vegna bifreiðar, 666. mál, svar fjmrh., þskj. 1427.