Útbýting 151. þingi, 98. fundi 2021-05-19 14:22:18, gert 21 7:58

Skráning samskipta í ráðuneytinu, 581. mál, svar menntmrh., þskj. 1456.

Tekjuskattur, 3. mál, nál. m. brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1476.