Útbýting 151. þingi, 101. fundi 2021-05-26 21:21:54, gert 27 8:7

Atvinnuleysistryggingar og greiðslur til íþróttafélaga vegna launakostnaðar og verktakagreiðslna á tímum kórónuveirufaraldurs, 775. mál, nál. m. brtt. meiri hluta velferðarnefndar, þskj. 1531.

Aukið samstarf Grænlands og Íslands, 751. mál, nál. m. brtt. utanríkismálanefndar, þskj. 1530.

Dómar Landsréttar í fjársvika-, fjárdráttar- og skjalafölsunarmálum, 814. mál, fsp. AIJ, þskj. 1524.

Fiskeldi, matvæli og landbúnaður, 549. mál, nál. m. brtt. meiri hluta atvinnuveganefndar, þskj. 1439.

Fjármálaáætlun 2022--2026, 627. mál, nál. 4. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 1517.

Langtímahorfur í efnahagsmálum og opinberum fjármálum, 809. mál, skýrsla fjmrh., þskj. 1497.

Málefni fólks með ADHD, 813. mál, fsp. OH, þskj. 1523.

Ofanflóðavarnir við vegi í Önundarfirði og Súgandafirði, 810. mál, fsp. LRM, þskj. 1502.

Rannsókn á jarðlögum milli Heimaeyjar og Kross í Landeyjum, 812. mál, þáltill. KGH o.fl., þskj. 1519.

Úttekt á starfsemi Úrvinnslusjóðs, 815. mál, beiðni JónG o.fl. um skýrslu, þskj. 1528.