2021-06-08 14:14:12# 151. lþ.#F 109.#4. fundur. Breyting á ýmsum lögum á vátryggingamarkaði og bankamarkaði., til 14:15:27| A gert 9 9:28
[prenta uppsett í dálka] 109. fundur, 151. lþ.

Breyting á ýmsum lögum á vátryggingamarkaði og bankamarkaði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 689. mál. --- Þskj. 1159, nál. 1577, brtt. 1578.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:14]

1. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 1578,1--14 samþ. með 54 shlj. atkv.

2.--62. gr. (verða 2.--65. gr.), svo breyttar, samþ. með 56 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.