2021-06-12 14:37:55# 151. lþ.#F 113.#15. fundur. Greiðsluþjónusta., til 14:39:52| A gert 18 10:54
[prenta uppsett í dálka] 113. fundur, 151. lþ.

Greiðsluþjónusta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 583. mál. --- Þskj. 991, nál. 1688, brtt. 1689.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:38]

1. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 1689,1--31 samþ. með 50 shlj. atkv.

2.--117. gr. og ákv. til brb., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.