Útbýting 151. þingi, 104. fundi 2021-06-01 20:48:07, gert 3 8:50

Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld, 697. mál, breytingartillaga AIJ, þskj. 1570.

Framkvæmd upplýsingalaga, 828. mál, skýrsla forsrh., þskj. 1574.

Samþætting þjónustu í þágu farsældar barna, 354. mál, nál. m. brtt. minni hluta velferðarnefndar, þskj. 1573.