Útbýting 151. þingi, 6. fundi 2020-10-08 10:32:51, gert 18 11:0

Alexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelli, 126. mál, þáltill. SPJ o.fl., þskj. 127.

Auðlindir og auðlindagjöld, 127. mál, þáltill. SPJ o.fl., þskj. 128.

Bygging hátæknisorpbrennslustöðvar, 125. mál, þáltill. KGH o.fl., þskj. 126.

Fjöldi íbúða sem félög tengd Landsbankanum hf. eignuðust á tímabilinu 2008-2019, 120. mál, fsp. ÓÍ, þskj. 121.

Fjöldi íbúða sem Landsbankinn hf. eignaðist á tímabilinu 2008-2019, 119. mál, fsp. ÓÍ, þskj. 120.

Minning Margrétar hinnar oddhögu, 138. mál, þáltill. KGH o.fl., þskj. 139.

Samfélagstúlkun, 124. mál, þáltill. AKÁ o.fl., þskj. 125.

Skattleysi launatekna undir 350.000 kr. og 350.000 kr. lágmark til framfærslu lífeyrisþega, 46. mál, þáltill. IngS og GIK, þskj. 46.

Vextir og verðtrygging o.fl., 38. mál, frv. IngS og GIK, þskj. 38.