Útbýting 151. þingi, 6. fundi 2020-10-08 14:28:13, gert 18 11:0

Almannatryggingar, 28. mál, frv. GIK og IngS, þskj. 28.

Aukin skógrækt til kolefnisbindingar, 139. mál, þáltill. KGH o.fl., þskj. 140.

Girðingarlög, 145. mál, frv. BergÓ o.fl., þskj. 146.

Matvæli, 140. mál, frv. GBS o.fl., þskj. 141.

Vegalög, 137. mál, frv. KGH o.fl., þskj. 138.