Útbýting 151. þingi, 11. fundi 2020-10-20 13:31:58, gert 21 9:17

Ákvörðun pólskra sveitarfélaga um að lýsa sig ,,LGBT-laus svæði", 63. mál, svar utanr.- og þrsvmrh., þskj. 217.

Úttekt á heilsutengdum forvörnum eldra fólks, 47. mál, þáltill. ÁsF o.fl., þskj. 47.