Útbýting 151. þingi, 11. fundi 2020-10-20 17:22:08, gert 21 9:17

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 16/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn, 217. mál, stjtill. (utanr.- og þrsvmrh.), þskj. 219.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 25/2020 um breytingu á XIII. viðauka við EES-samninginn., 216. mál, stjtill. (utanr.- og þrsvmrh.), þskj. 218.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn., 218. mál, stjtill. (utanr.- og þrsvmrh.), þskj. 220.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn., 219. mál, stjtill. (utanr.- og þrsvmrh.), þskj. 221.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 81/2020 um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn., 221. mál, stjtill. (utanr.- og þrsvmrh.), þskj. 223.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2020 um breytingu á XI. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn., 220. mál, stjtill. (utanr.- og þrsvmrh.), þskj. 222.

Stimpilgjald, 55. mál, frv. VilÁ o.fl., þskj. 55.

Viðbrögð við upplýsingaóreiðu, 222. mál, þáltill. meiri hluta Íslandsdeild Norðurlandaráðs, þskj. 224.