2020-11-05 14:10:54# 151. lþ.#F 16.#6. fundur. Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru., til 14:12:06| A gert 18 9:10
[prenta uppsett í dálka] 16. fundur, 151. lþ.

Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, frh. 2. umr.

Stjfrv., 201. mál (framhald á lokunarstyrkjum). --- Þskj. 202, nál. 253.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:11]

1. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 253,1--4 samþ. með 48 shlj. atkv.

2.--8. gr., svo breyttar, samþ. með 48 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.