Útbýting 151. þingi, 21. fundi 2020-11-17 13:39:37, gert 6 11:9

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 168/2020 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn, 302. mál, stjtill. (utanr.- og þrsvmrh.), þskj. 337.

Merkingar og upplýsingaskylda varðandi vörur sem tengjast orkunotkun, 12. mál, nál. m. brtt. atvinnuveganefndar, þskj. 338.