Útbýting 151. þingi, 21. fundi 2020-11-17 21:21:34, gert 6 11:9

Birting laga í Stjórnartíðindum, 303. mál, fsp. IngS, þskj. 339.

Fjárhagslegar viðmiðanir, 312. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 348.

Listamannalaun, 310. mál, stjfrv. (menntmrh.), þskj. 346.

Netnjósnir bandarísku þjóðaröryggisstofnunarinnar, 307. mál, fsp. AIJ, þskj. 343.

Netnjósnir bandarísku þjóðaröryggisstofnunarinnar, 308. mál, fsp. AIJ, þskj. 344.

Netnjósnir bandarísku þjóðaröryggisstofnunarinnar, 309. mál, fsp. AIJ, þskj. 345.

Notkun jarðefnaeldsneytis, 306. mál, fsp. GIK, þskj. 342.

Skattar og gjöld, 314. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 350.

Skipagjald, 313. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 349.

Transteymi barna- og unglingageðdeildar Landspítala, 305. mál, fsp. ÞórE, þskj. 341.

Vangoldið vátryggingariðgjald ökutækis, 304. mál, fsp. HSK, þskj. 340.

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, 311. mál, stjfrv. (umhvrh.), þskj. 347.