Dagskrá 151. þingi, 48. fundi, boðaður 2021-01-26 13:30, gert 3 13:36
[<-][->]

48. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 26. jan. 2021

kl. 1.30 miðdegis.

---------

 1. Óundirbúinn fyrirspurnatími.
  1. Skýrsla um samstarf á norðurslóðum.
  2. Réttur námsmanna til atvinnuleysisbóta.
  3. Frumvörp um stöðu íslenskunnar og mannanöfn.
  4. Auðlindaákvæði í stjórnarskrá.
  5. Viðbrögð við Covid og vinnumarkaðurinn.
  6. Lög um sjávarspendýr.
 2. Öflun og dreifing bóluefnis, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra. - Ein umræða.
 3. Vextir og verðtrygging, stjfrv., 441. mál, þskj. 752. --- Frh. 1. umr.
 4. Lífsýnasöfn og söfn heilbrigðisupplýsinga og vísindarannsóknir á heilbrigðissviði, stjfrv., 343. mál, þskj. 417. --- 1. umr.
 5. Slysatryggingar almannatrygginga, stjfrv., 424. mál, þskj. 671. --- 1. umr.
 6. Sjúklingatrygging, stjfrv., 457. mál, þskj. 777. --- 1. umr.
 7. Sveitarstjórnarlög og tekjustofnar sveitarfélaga, stjfrv., 378. mál, þskj. 470. --- 1. umr.
 8. Breyting á ýmsum lögum til einföldunar á regluverki, stjfrv., 444. mál, þskj. 757. --- 1. umr.
 9. Lúganósamningurinn um dómsvald og um viðurkenningu og fullnustu dóma í einkamálum, stjfrv., 465. mál, þskj. 786. --- 1. umr.
 10. Millilandaflug um Hornafjarðarflugvöll, þáltill., 115. mál, þskj. 116. --- Fyrri umr.
 11. Heimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöld, þáltill., 121. mál, þskj. 122. --- Fyrri umr.
 12. Menntagátt, þáltill., 122. mál, þskj. 123. --- Fyrri umr.
 13. Ráðstafanir til að lækka eldsneytiskostnað í millilandaflugi, þáltill., 123. mál, þskj. 124. --- Fyrri umr.
 14. Samfélagstúlkun, þáltill., 124. mál, þskj. 125. --- Fyrri umr.
 15. Bygging hátæknisorpbrennslustöðvar, þáltill., 125. mál, þskj. 126. --- Fyrri umr.
 16. Alexandersflugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar- og Egilsstaðaflugvelli, þáltill., 126. mál, þskj. 127. --- Fyrri umr.
 17. Auðlindir og auðlindagjöld., þáltill., 127. mál, þskj. 128. --- Fyrri umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Hlutfall starfa utan ráðuneytis vegna COVID-19 faraldursins, fsp., 432. mál, þskj. 711.
 2. Kynjahlutföll í stofnunum barnaverndar, fsp., 421. mál, þskj. 630.
 3. Fjöldi lífeyrisþega sem fá skertar greiðslur vegna fyrri búsetu erlendis, fsp., 391. mál, þskj. 544.