Dagskrá 151. þingi, 91. fundi, boðaður 2021-05-06 13:00, gert 11 13:21
[<-][->]

91. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis fimmtudaginn 6. maí 2021

kl. 1 miðdegis.

---------

 1. Óundirbúinn fyrirspurnatími.
  1. Kostnaður við móttöku hælisleitenda.
  2. Völd og áhrif útgerðarfyrirtækja.
  3. Viðbragðsáætlun vegna gróðurelda.
  4. Heimildir lögreglu til stöðvunar mótmæla.
  5. Staða einkarekinna fjölmiðla.
 2. Málefni innflytjenda, stjfrv., 452. mál, þskj. 771, nál. 1313. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 3. Brottfall laga um vísitölu byggingarkostnaðar, stjfrv., 605. mál, þskj. 1032, nál. 1311. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 4. Fjármálafyrirtæki, stjfrv., 642. mál, þskj. 1104, nál. 1310. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 5. Einkaleyfi, stjfrv., 616. mál, þskj. 1071, nál. 1322. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 6. Schengen-upplýsingarkerfið á Íslandi, stjfrv., 266. mál, þskj. 295, nál. 1327, brtt. 1328. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 7. Mótun sjálfbærrar iðnaðarstefnu, þáltill., 44. mál, þskj. 44, nál. 1336, brtt. 1337. --- Frh. síðari umr. (Atkvgr.)
 8. Framkvæmd EES-samningsins, skýrsla, 764. mál, þskj. 1317.
 9. Utanríkis- og alþjóðamál, skýrsla, 765. mál, þskj. 1321.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Ný verkefni Landspítala, fsp., 723. mál, þskj. 1208.
 2. Sjúkrahótel Landspítala, fsp., 725. mál, þskj. 1210.
 3. Rekstur Landspítala árin 2010 til 2020, fsp., 722. mál, þskj. 1207.
 4. Kostnaður við skimun fyrir brjóstakrabbameini, fsp., 724. mál, þskj. 1209.
 5. Tollasamningur við ESB, fsp., 665. mál, þskj. 1134.
 6. Ráðgjafaþjónusta, verktaka og tímabundin verkefni, fsp., 661. mál, þskj. 1130.